Spacer wokół Kościoła

Autorem zdjęć jest P. J. Czugała