Planowane prace

Charakterystyka Planowanych Prac


W projekcie przewidziano wykonanie następujących robót:

a) Wzmocnienie uszkodzonych elementów

drewnianych wieży

 

  • Wzmocnienie połączeń pomiędzy elementami

  • Zabezpieczenie drewna przed wpływem wilgoci, owadów

    grzybów poprzez impregnacje

 

b) Wzmocnienie krokwii nawy głównej

c) Remont wnętrza wieży poprzez

wymianę osypującego się tynku

d) Wymiana pokrycia dachowego hełmu i nawy

e) Prace remontowo- konserwacyjne elewacji

ceglano – kamiennej

f) Wymiana obróbek blacharskich

g) Wymiana orynnowania

h) Wymiana instalacji odgromowej

i) Wykonanie izolacji pionowej fundamentów

j) Wykonanie przepuszczalnej opaski

wokół kościoła wraz z drenażem