Ks. Wojciech Kois - Proboszcz   

Ks. Roman Kuchmistrz- Pomoc duszpasterska