Kancelaria

Biuro parafialne czynne jest:     

  w Poniedzia≥ek i w ¶rodÍ                                         

  od 16:00 do 17:30

w SobotÍ

   od 9.00 do 10.30