Kancelaria

Biuro parafialne  czynne jest:     

w Poniedzia≥ek i w  ¶rodÍ                                         

  od 16:00 do 17:30

w SobotÍ

   od 9.00 do 10.30