1 Marca 2024
Piątek
Imieniny obchodzą:
Albin, Antoni,
Antonina, Budzisław,
Budzisz, Eudoksja ,
Eudokia, Ewdokia,
Jewdocha, Feliks,
Herakles, Herkules,
Joanna, Józef,
Nikifor, Piotr
Do końca roku zostało 306 dni.

Menu witryny

Znajdujesz się: Aktualności arrow Patron parafii
„ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”  
        / Jan Paweł II/
 
Nasz patron Drukuj Poleć znajomemu
Św. Maksymilian Maria Kolbe

      Rajmund Kolbe urodził się w roku 1894. Jako młody chłopak wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Tu otrzymał imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Rzymie i tam też w roku 1918 przyjął święcenia kapłańskie. Pod wpływem gwałtownych wystąpień przeciwko papieżowi, jakie miały miejsce na ulicach Rzymu, zakłada  wraz kilkoma współbraćmi w 1917 roku stowarzyszenie kościelne pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. Był założycielem Niepokalanowa polskiego i japońskiego, których głównym zadaniem była ewangelizacja poprzez wykorzystanie prasy, ale myślał także bardzo konkretnie o założeniu radia i telewizji.

      Na początku II wojny światowej o. Maksymilian został aresztowany i przetrzymywany w obozach. Zwolniony 8 grudnia 1939 r. powraca do Niepokalanowa. Po raz drugi został aresztowany 17 lutego 1941 roku i osadzony w więzieniu warszawskiego Gestapo na Pawiaku. 28 maja 1941 roku został przewieziony do Oświęcimia i osadzony w KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16 670. Tutaj krzepił upadłych na duchu, spowiadał, dzielił się z innymi tym co najcenniejsze: miską zupy i chlebem.
      W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie, za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego na śmierć głodową.

      O. Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu, jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym.
Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku, natomiast kanonizacji dokonał Jan Paweł II 10 października 1982 roku.


Chronologia życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego

    8 I 1894 W Zduńskiej Woli urodził się syn Juliusza Kolbe i Marii zd. Dąbrowskiej. Tego samego dnia został ochrzczony w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i otrzymał imię RAJMUND
   1907 Pod wpływem nauk misyjnych głoszonych w Pabianicach przez franciszkanina - O. Peregryna Haczelę Rajmund zgłasza się do Małego Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie
   4 IX 1910 Rajmund Kolbe rozpoczyna nowicjat w zakonie OO. Franciszkanów we Lwowie. Otrzymuje habit zakonny i imię MAKSYMILIAN
   5 IX 1911 Br. Maksymilian składa pierwsze śluby czasowe na ręce prowincjała O. Peregryna Haczeli
   10 XI 1912 Br. Maksymilian rozpoczyna studia filozoficzne w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim
   IX/X 1914 Juliusz Kolbe (ojciec) jako oficer - legionista zostaje pochwycony przez Rosjan w okolicach Michowa i Ojcowa, a następnie stracony
     1 XI 1914 Br. Maksymilian składa śluby wieczyste na ręce O. Domenico Tavani. Przybiera sobie dodatkowe imię MARIA
    22 X 1915 Br. Maksymilian uzyskuje doktorat z filozofii.
   1915 Rozpoczyna studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie
   16 X 1917 Br. Maksymilian z sześcioma alumnami Międzynarodowego Kolegium Serafickiego zakłada RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI)
   28 IV 1918 Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Wikariusza Rzymu Basilio Pompili, w kościele S. Andrea della Valle
    29 IV 1918 Msza św. prymicyjna w kościele S. Andrea delle Fratte, gdzie Niepokalana objawiła się Alfonsowi Ratisbonne
   4 IV 1919 Pisemne zatwierdzenie MI przez wikariusza generalnego zakonu
    22 VII 1919 O. Maksymilian uzyskuje doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury
   29 VII 1919 O. Maksymilian przybywa do Polski, do Krakowa
   X 1919 O. Maksymilian zostaje profesorem historii kościelnej w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie
    20 XII 1919 Książe bp Adam Sapieha udziela pozwolenia na wydrukowanie pierwszego dyplomika MI w Krakowie
   11 VIII 1920 O. Maksymilian wyjeżdża na leczenie gruźlicy do Zakopanego. Pełni tam funkcję kapelana Szpitala
   28 IV 1921 Powraca po kuracji do Krakowa
   4 V - 3 XI 1921 Rekonwalescencja w Nieszawie
  I 1922 W Krakowie zostaje wydany pierwszy numer czasopisma RYCERZ NIEPOKALANEJ, w nakładzie 5000 egzemplarzy
    20 X 1922 Przeniesienie wydawnictwa Rycerza Niepokalanej z Krakowa do Grodna
    XII 1922 Drukowanie Rycerza Niepokalanej na styczeń 1923 na własnej maszynie drukarskiej obracanej ręcznie
    XI-XII 1924 Wydanie KALENDARZA RYCERZA NIEPOKALANEJ na rok 1925 w nakładzie 12000
   18 IX 1926 O. Maksymilian rozpoczyna kurację w Zakopanem
    1926 Błogosławieństwo papieża Piusa XI i Episkopatu Polski z okazji 5 rocznicy istnienia Wydawnictwa
   13 IV 1927 O. Maksymilian kończy kurację w Zakopanem
    VI-VII 1927 Rozmowy i pertraktacje z księciem Janem Drucko-Lubeckim w sprawie uzyskania terenu koło Teresina pod budowę nowego klasztoru-wydawnictwa
     6 VIII 1927 Poświęcenie figurki Niepokalanej w Teresinie na placu pod przyszły klasztor wydawnictwo
   5 X 1927 Rozpoczęcie budowy klasztoru
   31 X 1927 Kanoniczne założenie klasztoru NIEPOKALANÓW
    21 XI 1927 Przeniesienie Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa
   7 XII 1927 Poświęcenie klasztoru przez O. prowincjała Kornela Czupryka. Wspólnotę zakonną tworzy 2 ojców i 18 braci. Przełożonym zostaje O. Maksymilian
    21 VII 1928 Przeniesienie nowicjatu dla braci zakonnych ze Lwowa do Niepokalanowa
    2 VI 1929 O. Prowincjał zezwala na założenie w Niepokalanowie Małego Seminarium Misyjnego
   19 IX 1929 Otwarcie Małego Seminarium Misyjnego
    I-II 1930 Podróż O. Maksymiliana po Europie w sprawie założenia misji na Dalekim Wschodzie. Odwiedza: Wiedeń, Rzym, Asyż, Marsylia, Lourdes, Paryż, Lisieux, Augsburg, Berlin, Toruń.
     26 II 1930 Wyjazd pierwszych misjonarzy z Niepokalanowa na Daleki Wschód. Są to: O. Maksymilian, br. Zenon Żebrowski, br. Hilary Łysakowski, br. Seweryn Dagis, br. Zygmunt Król. W trakcie podróży rozmowy z biskupem Szanghaju (Chiny). Br. Seweryn i br. Zygmunt pozostają tam. Pozostali udają się do Nagasaki (Japonia)
    24 IV 1930 Przyjazd do Nagasaki. Miejscowy biskup J. Hayasaka pozwala na drukowanie Rycerza Niepokalanej po japońsku. O. Maksymilian obejmuje wykłady z filozofii w seminarium duchownym
    VI-VII 1930 Podróż O. Maksymiliana przez Syberię do Polski na kapitułę prowincjalną.
    24 VII 1930 O. Maksymilian zostaje przełożonym w Japonii, a jego brat O. Alfons przełożonym w Niepokalanowie
    13-25 VIII 1930 O. Maksymilian z dwoma klerykami br. Mieczysławem Mirochną i br. Damianem Ebertem wraca przez Związek Radziecki do Japonii
    3 XII 1930 Zmarł O. Alfons. Przełożonym w Niepokalanowie zostaje O. Florian Koziura
   16 V 1931 Przeniesienie wydawnictwa do nowozbudowanego klasztoru, który otrzymał nazwę MUGENAI NO SONO, tzn. Ogród Niepokalanej
    V-VII 1932 O. Maksymilian podróżuje do Indii w celu rozpoczęcia tam pracy misyjnej
    IV-V 1933 O. Maksymilian podróżuje do Polski na kapitułę prowincjalną
    VII 1933 Na kapitule przełożonym misji w Japonii zostaje O. Kornej Czupryk
    IX-X 1933 Powrót do Japonii
    16 IV 1936 Otwarcie Małego Seminarium w Nagasaki
   V-VI 1936 Podróż O. Maksymiliana do Polski
   VII 1936 O. Maksymialian bierze udział w kapitule. Zostaje gwardianem Niepokalanowa
   8 XII 1936 Na wniosek O. Maksymiliana zakon OO. Franciszkanów poświęca się Niepokalanej
   8 XII 1937 O. Maksymilian przemawia przez radio w Warszawie z okazji 10-lecia Niepokalanowa
   8 XII 1938 Próbna audycja na żywo radiostacji nadawczej STACJA POLSKA 3 - RADIO NIEPOKALANÓW
   23 VIII 1939 Podział polskiej prowincji zakonnej na krakowską i warszawską. Niepokalanów i O. Maksymilian zostają przydzieleni do prowincji warszawskiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
   25 VIII 1939 O. Maksymilian ponownie wybrany na przełożonego Niepokalanowa
    1 IX 1939 wybuch II Wojny Światowej
   19 IX 1939 O. Maksymilian i 36 innych zakonników zostaje aresztowanych.
    do 8 XII 1939 Pobyt w obozach: Łambinowice (Lamsdorf), Gębice (Amtitz) i Ostrzeszów
    10 XII 1939 Powrót do Niepokalanowa
   20 XI 1940 Władze niemieckie na prośbę O. Maksymiliana pozwoliły na jednorazowe wydanie Rycerza Niepokalanej w nakładzie 120.000 egzemplarzy Cela śmierci w której zginął św. Maksymilian
   17 II 1941 O. Maksymilian aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie
    28 V 1941 O. Maksymilian przywieziony w transporcie do Oświęcimia. Otrzymuje numer 16670
   ok. 30 VII 1941 Podczas wybiórki na śmierć głodową O. Maksymilian wyraża gotowość zastąpienia więźnia Gajowniczka. Skazańcy zostają zamknięci w bunkrze głodowym bloku 11
   14 VIII 1941 O. Maksymilian zostaje zabity zastrzykiem trucizny (fenolu)
    15 VIII 1941 Spalenie zwłok O. Maksymiliana w krematorium obozu Auschwitz
    17 III 1946 Umiera Maria Kolbe, matka O. Maksymiliana
    17 X 1971 Papież Paweł VI ogłasza O. Maksymiliana BŁOGOSŁAWIONYM
    10 X 1982 Papież Jan Paweł II ogłasza O. Maksymiliana ŚWIĘTYM
Informacje ze strony: www.harmeze.franciszkanie.pl